۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

دسترسی آزمایشی به 270 عنوان مجله تخصصی ناشر SAGE
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ دي
دسترسی آزمایشی به 270 عنوان مجله تخصصی ناشر SAGE
دسترسی آزمایشی به 270 عنوان مجله تخصصی  ناشر SAGE
واکسن انفلوآنزا معجزه نمی‌کند
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر
واکسن انفلوآنزا معجزه نمی‌کند
واکسن انفلوآنزا معجزه نمی‌کند
پیشگیری از بیماری آنفلوانزا
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر
پیشگیری از بیماری آنفلوانزا
پیشگیری از بیماری آنفلوانزا
اسامی 166 کاندید تایید صلاحیت شده شورای عالی نظام پرستاری
۱۳۹۴ چهارشنبه ۸ مهر
اسامی کاندید شورای عالی نظام پرستاری
اسامی 166 کاندید تایید صلاحیت شده شورای عالی نظام پرستاری
قابل توجه کلیه پژوهشگران محترم دانشگاه ،دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور
دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
قابل توجه کلیه پژوهشگران محترم دانشگاه ،دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ
فراخوان ثبت نام - کارگاه کشوری تاکسونومی پشه­ های خانواده کولیسیده با تاکید بر روی پشه­ های ایران
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور
فراخوان ثبت نام
فراخوان ثبت نام - کارگاه کشوری تاکسونومی پشه­ های خانواده کولیسیده با تاکید بر روی پشه­ های ایران
رفع محدودیتهای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور
برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی UpToDate
رفع محدودیتهای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate