۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خردادماه سال 1400        

با استعانت از پروردگار متعال و ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبین، آزمون کتبی پذیرش در دروه های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد سال 1400 به صورت غیرمتمرکز و الکترونیک در صبح روز پنج شنبه 1400/03/06 و آزمون شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی، pmp، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی مرتبط با رشته در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 9 و 10 و 11 و 12 /1400/03 برگزار خواهد گردید.

انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت sanjeshp.ir از مورخ سه شنبه 12/19/ 1400لغایت جمعه 1400/01/20 و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و درنظر گرفته وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه و براساس مفاد راهنمای  ( جدید )  شرکت در آزمون صورت می پذیرد.