۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

جلسه شورای پیام رسان سلامت با حضور اعضا، دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در محل معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار  شد.

 

در ابتدای جلسه دکتر دهقانی قائم مقام معاونت اجتماعی دانشگاه توضیحاتی در خصوص ماهیت و اهداف شورای پیام رسان سلامت بیان کرد و تاکید کرد باید از موازی کاری ها جلوگیری شود و از اعضای شورا خواست نظرات خود را در خصوص چگونگی فعالیت شورا بیان کنند.

 

دکتر رضازاده گفت: در رابطه با آموزش سلامت همگانی و ارتقای سطح سلامت مردم اقدامات زیادی بر حسب رسالت معاونت بهداشتی در کمیته "هماهنگی برنامه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت" انجام می شود.

 

ایشان افزود: در این کمیته، متناسب با مناسبت های تقویم سلامت اقداماتی از جمله: انتخاب پیام، ایجاد کمپین، جذب سفیران سلامت و ... انجام می گیرد.

 

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه گفت:  شورای پیام رسان سلامت کار پسندیده ای است و تاکید بر تشکیل منظم جلسات شورا داشت و از اعضای شورا خواست حضور فعال و جدی در جلسات داشته باشند.

 

ایشان در رابطه با اهداف شورای پیام رسان سلامت و اقداماتی که تاکنون انجام گرفته، توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مهندس ثمری گفت: در ابتدا باید اولویت های سلامت و همچنین سطح سلامت مردم را تعیین کرد و سپس براساس اولویت ها برنامه ریزی کرد.

 

 وی افزود: میتوان برنامه های تعیین شده در شورای پیام رسان سلامت را با همکاری و مشارکت مسئولین استانی و دانشگاه و همچنین شورای شهر و با استفاده از ظرفیت های موجود به طور هدفمند اجرایی نمود.

 

در ادامه این جلسه، اعضا نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد جلسه ای با حضور معاونین و مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر برسلامت و اعضای شورای پیام رسان سلامت، جهت ارائه مستندات مربوط به سطح سلامت مردم در شهر کرمان و تعیین اولویت های سلامت برگزار گردد.