اسامی پزشکان کلینیک ویژه تخصصی خاتم الانبیاء 

تخصصنام پزشک
 داخلی دکتر ناهید امینی زاده
 قلب و عروقدکتر سید علی بنی فاطمه 
 اطفالدکتر رضا تاج الدینی 
 زناندکتر آنیتا پرنده 
 گوش، حلق و بینی دکتر حسین شاکری
 اورولوژی دکتر محسن شرفی 
 زنان دکتر منیژه عصاران
 داخلی دکتر علی گدری
 چشم دکتر مصطفی مافی
 ارتوپددکتر مرصاد موسوی 
داخلی  دکتر مهین نامجو
ساعات نوبت دهی کلینیک 
از 7 صبح تا12 ظهر 
و 
از 3 بعد از ظهر تا 8 شب
و
ساعات ویزیت پزشکان
از 4 بعد از ظهر تا 10 شب